Affiliate Disclaimer

Ve Vacatis máme přísnou obsahovou politiku a jsme zcela transparentní ohledně toho, jak a proč propagujeme určité vstupenky, zájezdy a zážitky před ostatními.

Náš obsah je pro naše uživatele zdarma a za doporučení cestovních produktů nedostaneme od nikoho zaplaceno.

Při vytváření našeho obsahu máme na paměti pouze vaše zájmy. 

Proto, abychom získali zpět některé náklady spojené s budováním našich webových stránek a udržováním týmu cestovních specialistů, používáme přidružené odkazy.

Prostřednictvím affiliate spojení generujeme část našich příjmů. 

Získáme kompenzaci, když kliknete na přidružený odkaz a koupíte si vstupenku, a to bez dalších nákladů pro vás. 

Naši cestovní partneři nám platí affiliate provizi a ta nepochází od vás – cestovatele.

Zde je seznam našich cestovních partnerů, jejichž letenky a zážitky propagujeme:

Na některých našich příspěvcích a stránkách zahrnujeme také grafické reklamy. Na základě zobrazení může tato reklama přinést peníze pro web.

Zřeknutí se odpovědnosti za web

Informace poskytnuté společností Vacatis (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) na eiffel-tower.co slouží výhradně pro informativní účely. Všechny informace na Stránce jsou poskytovány v dobré víře, ale neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať už uvedené nebo předpokládané, pokud jde o jejich správnost, dostatečnost, zákonnost, spolehlivost, dostupnost nebo úplnost. Nejsme povinni vám kompenzovat jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu způsobenou vaším používáním stránky nebo spoléháním se na její obsah. Používání webové stránky a spoléhání se na jakýkoli její obsah je zcela na vaše vlastní riziko.

Zřeknutí se odpovědnosti za externí odkazy

Webové stránky mohou obsahovat (nebo na ně můžete být přesměrováni) odkazy na jiné webové stránky nebo materiál vlastněný nebo pocházející od třetích stran, jakož i odkazy na webové stránky a prvky v bannerech a jiných formách reklamy. 

Tyto externí odkazy kontrolujeme z hlediska přesnosti, ale nekontrolujeme a nesledujeme jejich dostatečnost, platnost, spolehlivost, dostupnost nebo úplnost, protože informace se mohou čas od času měnit. 

NEZARUČUJEME, NEDOPORUČUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI INFORMACE POSKYTOVANÉ WEBOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN PROPOJENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO FUNKCE ODKAZOVANÉ V JAKÉKOLI BANNERU ČI JINÉ REKLAMĚ. NEBUDEME SE ÚČASTNIT ANI NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA DOHLED NA ŽÁDNÉ TRANSAKCE MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.