Oriau Agor Tŵr Eiffel

4.8
(134)

Yr ymholiad mwyaf cyffredin y mae ymwelwyr yn ei ofyn cyn cynllunio eu taith iddo Eiffel Tower yw, “Pryd mae Tŵr Eiffel yn agor?”

I ateb y cwestiwn hwn, rhaid bod â gwybodaeth fanwl am oriau agor Tŵr Eiffel.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dysgu am oriau gweithredu Tŵr Eiffel fel y gallwch chi gynllunio'ch taith yn unol â hynny.

Mae oriau agor Tŵr Eiffel yn dechrau o 9.30 am i 12.45 am. 

Mae'r mynediad olaf i Dŵr Eiffel yn cau am 11.45 pm.

Mae'r tŵr yn croesawu ymwelwyr 7 diwrnod yr wythnos. 

I gael gwell dealltwriaeth o oriau agor Tŵr Eiffel, cyfeiriwch at y tabl a grybwyllir isod:

Oriau agor Tŵr Eiffel:

OriauAmseriadau
Amser Agor9 am 
Amser cau12.45 am 
Amser Derbyn Diwethaf11.45 pm
Amser gwacáu12.45 am 

Oriau Agor Grisiau Tŵr Eiffel

Gellir cyrraedd Grisiau Tŵr Eiffel rhwng 9.30 am a 11.45 pm.

Mae amseroedd agor grisiau Tŵr Eiffel yn dechrau 30 munud ar ôl i'r henebion ddechrau derbyn ymwelwyr am y diwrnod.

Mae'r grisiau'n cau gyda'r mynediad olaf i'r Tŵr am 11.45 pm.

Oriau Elevator Tŵr Eiffel

Mae oriau Elevator Tŵr Eiffel yn cychwyn 30 munud ar ôl oriau agor yr atyniad.

Mae oriau gweithredu'r elevator yn rhedeg rhwng 9.30 am a 12 am. 

Gall Codwyr Tŵr Eiffel gau weithiau oherwydd tywydd gwael neu law.

Mae gan y cownter tocynnau amser cau ar wahân am hanner nos.

Casgliad – Amseriadau Tŵr Eiffel

Gan ddod â’r llen i lawr ar Oriau Agor Tŵr Eiffel, fe ddysgon ni’r pethau hyn:

  1. Mae Tŵr Eiffel ar agor 7 diwrnod yr wythnos.
  2. Mae Tŵr Eiffel yn agor o 9 am tan 12.45 am, gyda’r mynediad olaf awr cyn yr amser cau, hy, 11.45 pm.
  3. Mae grisiau Tŵr Eiffel yn cychwyn am 9.30 am ac yn cau am 11.45 am.
  4. Oriau gweithredu'r codwyr yw 9.30 am i 12 am. 
Amseriadau Tŵr EiffelYn agor yn Yn cau Ar
Oriau mynediad 9 am12.45 am
Oriau Grisiau9.30 am 11.45 pm
Oriau elevator9.30 am12 am
Nodyn: Gall yr oriau agor hyn newid yn ôl y tymhorau.

Erthygl a awgrymir

Delwedd Sylw: Rfi.fr

Pa mor ddefnyddiol oedd y swydd hon?

Cliciwch ar seren i'w sgorio!