Pa mor hir mae Taith Tŵr Eiffel yn ei gymryd?

0
(0)

Wrth gynllunio eich ymweliad â Thŵr Eiffel, mae un cwestiwn pwysig sydd angen eich sylw. 

Pa mor hir mae Taith Tŵr Eiffel yn ei gymryd? 

Wel, mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn dibynnu ar rai ffactorau pwysig.

Os ydych chi'n bwriadu ymweld â'r Eiffel Tower, rhaid i chi ystyried y ffactorau hyn cyn i chi benderfynu faint o amser y bydd ei angen arnoch i'w archwilio'n llawn. 

Rhestrir isod y ffactorau a fydd yn effeithio ar hyd eich taith yn Nhŵr Eiffel.

1. Lefelau rydych chi'n dewis eu harchwilio

Mae gan Dŵr Eiffel 3 llawr, y llawr cyntaf, yr ail lawr, a thrydydd a llawr uchaf y twr, a elwir fel arfer Yr Uwchgynhadledd

Un ffactor pwysig y mae angen i chi ei ystyried cyn penderfynu ar amser eich taith yw – Pa lawr yn y Tŵr rydych chi am ymweld ag ef. Ai'r llawr cyntaf, yr ail lawr, neu bob un ohonynt? 

Un peth hanfodol y dylech ei wybod ar hyn o bryd yw dilyniant esgynnol Tŵr Eiffel.

Yn dilyn dilyniant dringo Tŵr Eiffel, ni allwch esgyn llawr cyntaf y Tŵr yn uniongyrchol yn unig. 

Bydd yr Elevators yn mynd â chi'n uniongyrchol i'r ail lawr, yna i'r llawr uchaf (os caiff ei ddewis), ac yna ar eich ffordd yn ôl, gallwch ymweld â'r llawr cyntaf.

Os oes gennych chi'r tocynnau grisiau, gallwch ymweld â Thŵr Eiffel yn eu trefn – gan ddechrau o Esplanâd i'r llawr cyntaf, yna'r ail lawr, ac yn olaf, Yr Uwchgynhadledd

Nid yw'r Grisiau i lawr uchaf Tŵr Eiffel, Y Copa, yn hygyrch ar hyn o bryd. 

Felly os oes gennych chi Tocyn Elevator ac yn dymuno ymweld â llawr cyntaf Tŵr Eiffel, bydd angen o leiaf 1.5 awr arnoch, gan fod y daith yn cynnwys yr ail lawr. 

Fodd bynnag, os oes gennych chi mynediad grisiau, gallwch ymweld â llawr cyntaf Tŵr Eiffel mewn 30-45 munud. 

Fodd bynnag, os dymunwch ymweld ag ail lawr y Tŵr, bydd yn cymryd o leiaf 1.5 awr gydag elevator a thua 2.5 awr ar y grisiau.

Ar gyfer ymweld â'r llawr uchaf, The Summit, byddai angen o leiaf 3 awr arnoch.  

Llawr Tŵr EiffelCludiantHyd y Daith

Llawr Cyntaf
Wrth Grisiau30-45 Munud (tua)
Gan Elevator1.5 Awr (tua)

Ail lawr
Wrth Grisiau2.5 Awr (tua)
Gan Elevator1.5 Awr (tua)

Llawr Uchaf (Copa)
Wrth Grisiau-
Gan Elevator3 Awr (tua)

2. Sut yr hoffech Esgyn – Grisiau neu Grisiau

Sut yr hoffech esgyn grisiau neu risiau grisiau
Image: Commons.wikimedia.org , Tomas Griger (Canva)

Un o'r ffactorau pwysicaf sy'n pennu eich amser taith Tŵr Eiffel yw sut rydych chi'n bwriadu esgyn a disgyn Tŵr Eiffel. 

Fel y gwyddom, mae gan Dŵr Eiffel dri llawr.

Mae opsiynau grisiau ac elevator ar gael i esgyn a disgyn y lloriau hyn. 

Mae 1665 o risiau o'r Esplanâd (Arwynebedd Tir Tŵr Eiffel) i lawr uchaf y Tŵr. 

Felly, os ydych chi'n fodlon cymryd y grisiau, bydd angen o leiaf 3 awr arnoch i gyrraedd y brig a mwynhau golygfeydd heb eu hail o Nenlinell Paris. 

Fodd bynnag, os cymerwch yr elevator, gallwch archwilio'r tŵr cyfan mewn dim ond 2 awr. 

CludiantHyd y Daith
grisiau3 awr (tua)
elevator2 Awr (tua)

3. Amser o'r Dydd

Amser o'r Dydd
Delwedd: Amine ATTOUT / Pexels (Canva)

Y ffactor pwysig nesaf a fyddai’n effeithio ar amseroedd eich taith yn Nhŵr Eiffel yw “pa amser o’r dydd y byddwch chi’n ymweld â Thŵr Eiffel.”

Oriau agor Tŵr Eiffel ymestyn o 9 am i 12.45 am yn hwyr yn y nos. 

Gallwch ddewis pa slot amser bynnag sydd fwyaf addas i chi yn eich barn chi. 

Fodd bynnag, mae'n bwysig gwybod bod Tŵr Eiffel yn orlawn yn ystod oriau brig y dydd.

Mae oriau brig Tŵr Eiffel yn cychwyn o 11 am ac yn para tan 5 pm.

Bydd ymweld â'r atyniad yn ystod oriau brig yn ychwanegu o leiaf 1 awr at hyd eich taith, gan olygu ei fod tua 3.5 awr.

Felly, os ydych chi am i'ch taith fod yn fach ac mewn amgylchedd llai gorlawn, ystyriwch osgoi oriau brig y dydd.

Amser o'r DyddHyd y Daith
Oriau nad ydynt yn Oriau Brig2 – 2.5 awr (tua)
Oriau BrigO leiaf 3 awr 

Casgliad – Pa mor hir Mae Taith Tŵr Eiffel yn ei gymryd

Ar y cyfan, mae'r ateb i'r cwestiwn, “Pa mor hir mae'n ei gymryd i fynd ar daith o amgylch Tŵr Eiffel” yn dibynnu'n llwyr ar eich dewisiadau a'ch amserlen.

Os ydych chi am archwilio popeth sydd gan Dŵr Eiffel i'w gynnig, rydym yn argymell eich bod yn cynllunio'ch taith am o leiaf 3 awr. 

Mae'r golygfeydd o bob llawr o'r heneb wych hon yn gwneud pob munud yn werth chweil. Felly cymerwch eich amser a mwynhewch eich Taith Tŵr Eiffel.

Erthygl a awgrymir

Delwedd dan Sylw: DigitalArtist /pixabay (Canva)

Pa mor ddefnyddiol oedd y swydd hon?

Cliciwch ar seren i'w sgorio!