Hysbysiad preifatrwydd

Ar ein gwefan eiffel-tŵr.co, rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. 

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn amlinellu sut rydym yn casglu, defnyddio, ac yn diogelu eich gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan.

Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi'n cytuno i delerau'r Polisi Preifatrwydd hwn.

Casglu Gwybodaeth

Pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol gennych, megis eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, rhif ffôn, a gwybodaeth arall a ddarperir gennych yn wirfoddol.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth nad yw'n bersonol fel eich cyfeiriad IP, math o borwr, system weithredu, ac ati.

Defnyddio Gwybodaeth

Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu gennych chi i'ch helpu chi gyda'ch cynlluniau teithio. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'ch gwybodaeth i gyfathrebu am eich archebion neu anfon e-byst marchnata atoch am gynhyrchion a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â theithio.

Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio gwybodaeth nad yw’n bersonol at ddibenion dadansoddeg, i wella ein gwefan, ac i deilwra ein strategaeth cynnwys.

Diogelu Gwybodaeth

Rydym yn cymryd mesurau priodol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag mynediad heb awdurdod, datgelu, newid neu ddinistrio. Rydym yn defnyddio gweinyddwyr diogel ac amgryptio i ddiogelu eich gwybodaeth.

Datgelu Gwybodaeth

Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â darparwyr gwasanaethau trydydd parti sy’n ein helpu i ddarparu ein gwasanaethau i chi. Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth ag awdurdodau gorfodi’r gyfraith neu’r llywodraeth os yw’n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu gwybodaeth nad yw’n bersonol gyda hysbysebwyr trydydd parti er mwyn darparu hysbysebion mwy perthnasol i chi.

Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain eraill i wella eich profiad gwefan, dadansoddi patrymau defnydd, a dangos hysbysebion mwy perthnasol i chi.

Gallwch ddewis analluogi cwcis yng ngosodiadau eich porwr, ond gallai hyn effeithio ar ymarferoldeb ein gwefan.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd. Byddwn yn postio’r polisi diwygiedig ar ein gwefan cyn gynted ag y bydd yn barod i’w gyhoeddi.