Tocynnau Combo Tŵr Eiffel

4.9
(199)

Dyma ein hoff docynnau combo Tŵr Eiffel, sy’n cynnwys ymweliadau â’r enwog Eiffel Tower a safleoedd nodedig eraill ym Mharis. 

Dewiswch o blith amrywiaeth o ddewisiadau tocyn combo, fel taith dywys Tŵr Eiffel ynghyd â mordaith ymlaciol ar Afon Seine neu ymweliad â Thŵr Eiffel gyda mynediad amgueddfa i Amgueddfa Louvre. 

Mae'r tocynnau combo hyn yn darparu ffordd ddefnyddiol a chost-effeithiol o weld y gorau o Baris mewn un ymweliad. 

Osgoi aros yn hir ym mhob atyniad a chael y fantais ychwanegol o ganllaw profiadol i wella'ch profiad.

Gydag opsiynau at ddant pob cyllideb a diddordeb, mae ein tocynnau combo yn ffordd berffaith o fwynhau eich arhosiad yn Ninas y Goleuni.

1. Mordaith ar yr 2il lawr neu'r copa ar y Seine a Thŵr Eiffel:

Mordaith ar y Seine a Thŵr Eiffel
Delwedd: Cristinaciochina / Getty Images (Canva)

Profwch harddwch Paris o ddyfroedd y Seine a Thŵr Eiffel eiconig gyda'n tocynnau combo Tŵr Eiffel. 

Ewch ar fordaith golygfeydd i weld Eglwys Gadeiriol Notre Dame, y Musée d'Orsay, a Safleoedd eraill wrth ddysgu am hanes cyffrous Paris. 

Yna, teithiwch i Dŵr Eiffel i dysgu am ei hanes, ac yna golygfeydd o'r ail lawr

Uwchraddio eich tocyn i'r copa a gweld swyddfa Gustave Eiffel.

Ewch am ddiod yn y bar siampên tra'n mwynhau'r olygfa hardd. Mynnwch eich tocynnau cyfuniad ar gyfer Tŵr Eiffel nawr.

Uchafbwyntiau Tocyn:

 • Ewch ar fordaith Afon Seine i weld panoramâu anhygoel o Safleoedd enwog Paris. 
 • Dysgwch am hanes rhyfeddol Paris trwy naratif sain llawn gwybodaeth. 
 • Archwiliwch y Tŵr Eiffel gyda thywysydd arbenigol wrth fwynhau'r panorama anhygoel o'r ail lefel. 
 • Uwchraddiwch eich tocyn Tŵr Eiffel i gael mynediad i'r copa, lle gallwch weld gweithle Gustave Eiffel wrth fwynhau golygfa uchaf Paris.

Beth sydd wedi'i gynnwys:

 • Mordaith 1 Awr.
 • Canllaw sain mewn 12 iaith
 • Mynediad â blaenoriaeth i ail lawr Tŵr Eiffel
 • Taith dywys
 • Mynediad i'r copa (Os dewisir yr opsiwn)

Pris Tocyn:

Yn unigol, mae tocyn mordaith Afon Seine yn costio € 16 ac mae'r tocyn Tŵr Eiffel hwn yn costio € 52. Felly, gyda'i gilydd y gost fesul tocyn yw € 68. 

Fodd bynnag, gyda'r tocyn combo hwn rydych chi'n arbed dros € 10 y tocyn. Archebwch eich tocynnau heddiw i fanteisio ar y cynnig gwych hwn.

Oedran YmwelwyrPris y Tocyn
Oedolion a Phlant (4 i 99 oed)€ 57.80 (UD$ 64)

Gwybodaeth Pwysig:

Gwybod cyn i chi fynd:

 • Efallai y bydd angen aros 25 munud ar adegau prysur i gyrraedd yr ail lawr. 
 • Bydd eich arhosiad ar gyfer Tŵr Eiffel yn dal yn llawer byrrach na phrynu tocynnau rheolaidd, gan mai hwn yw un o’r henebion yr ymwelir â hi fwyaf a gallai fod yn orlawn.

Polisi Aildrefnu:

 • Mordaith Sightseeing ar y Seine 

Mae'n bosibl aildrefnu 24 awr cyn eich ymweliad. 

 • Tŵr Eiffel: Mynediad dewis cyntaf i'r 2il lawr a'r copa (os caiff ei ddewis) 

Nid yw'n bosibl aildrefnu ar gyfer y tocyn hwn.

2. Amgueddfa Louvre a Thŵr Eiffel 2il Lawr neu Gopa

Amgueddfa Louvre a Thŵr Eiffel
Delwedd: Adisa / getty

Profwch yr antur eithaf ym Mharis gyda'n tocynnau combo Tŵr Eiffel. 

Mae eich taith yn dechrau gydag ymweliad byr â Thŵr enwog Eiffel, lle bydd arbenigwr yn eich addysgu am ei orffennol. 

Cyn cymryd lifft i ben y tŵr i fwynhau golygfeydd o Baris a thu hwnt, ewch i'r dec arsylwi ar yr ail lawr i ddysgu mwy am y tŵr. 

Ond nid dyna'r cyfan: gyda'n tocynnau combo, byddwch hefyd yn cael mynediad cyflym i'r Amgueddfa Louvre byd-enwog, y mae llawer yn ystyried yr amgueddfa orau yn y byd. 

Gyda 35,000 o weithiau celf o hynafiaethau Mesopotamaidd, Eifftaidd a Groegaidd i gampweithiau gan beintwyr fel Da Vinci a Michelangelo, nid oes prinder celf i'w fwynhau.

Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i ymweld â dau o atyniadau enwocaf Paris gyda'n tocynnau combo gorau. 

Uchafbwyntiau Tocyn:

 • Dysgwch am hanes Tŵr Eiffel a gweld golygfeydd panoramig o Baris 
 • Mwynhewch fynediad i 35,000 o weithiau celf y Louvre, gan gynnwys campweithiau Da Vinci a Michelangelo. 
 • Archwiliwch gelf a chrefft gwareiddiadau hynafol a chelf Gorllewin Ewrop o'r Oesoedd Canol hyd at 1848.

Beth sydd wedi'i gynnwys:

 • Tocynnau llwybr cyflym Amgueddfa Louvre (mynediad gwarantedig o fewn 30 munud) 
 • Mynediad i gasgliad parhaol yr amgueddfa 
 • Mynediad i arddangosion dros dro yr amgueddfa (yn dibynnu ar argaeledd) 
 • Mynediad i Amgueddfa Eugène Delacroix.
 • Mynediad â blaenoriaeth i ail lawr Tŵr Eiffel
 • Taith dywys
 • Mynediad i'r copa (Os dewisir yr opsiwn)

Pris Tocyn:

Yn unigol, pris tocyn Amgueddfa Louvre a'r tocyn Tŵr Eiffel hwn i oedolyn yw € 20 a € 52 yn y drefn honno. 

Fodd bynnag, gyda'r tocyn combo rydych chi'n arbed 5% o gyfanswm y tocynnau. Archebwch eich tocyn combo yn gyflym i fanteisio ar y cynnig gwych hwn.

Oedran YmwelwyrPris y Tocyn
Oedolion (18 i 99 oed)€ 68.4 (UD$ 75)

Gwybodaeth Pwysig:

Gwybod cyn i chi fynd:

 • Oherwydd maint asedau'r Louvre a'r amserlen ddyddiol, gall rhai orielau gau'n annisgwyl o bryd i'w gilydd. Am wybodaeth, gweler y wefan swyddogol. 
 • Ewch ar daith hunan-dywys am €5 (UD$ 5.48) ar wefan y Louvre, neu codwch ganllaw amlgyfrwng yn yr amgueddfa. 
 • Ni chaniateir gwrthrychau mwy na 55 cm x 35 cm x 20 cm yn yr amgueddfa. Fodd bynnag, darperir loceri hunanwasanaeth am ddim o dan y Pyramid.
 • Efallai y bydd angen aros 25 munud ar adegau prysur i gyrraedd yr ail lawr. 
 • Bydd eich arhosiad ar gyfer Tŵr Eiffel yn dal yn llawer byrrach na phrynu tocynnau rheolaidd, gan y gallai fod yn orlawn.

Polisi Aildrefnu:

 • Amgueddfa Louvre – E-Docyn

Nid yw'n bosibl aildrefnu ar gyfer y tocyn hwn. 

 • Tŵr Eiffel – Mynediad â Blaenoriaeth i’r 2il lawr a’r copa (os caiff ei ddewis) 

Nid yw'n bosibl aildrefnu ar gyfer y tocyn hwn.

3. 2il Lawr Tŵr Eiffel ac Arc de Triomphe a Mordaith Afon Seine

Tŵr Eiffel ac Arc de Triomphe
Delwedd: Adisa / pio 3

Profwch yr atyniadau Ffrengig mwyaf gyda mynediad â blaenoriaeth i Dŵr enwog Eiffel a'r Arc de Triomphe Clasurol wrth ddysgu am eu hanes cyfoethog.

Mwynhewch olygfeydd panoramig o Baris wrth ymgymryd â'r her o gerdded ar y llwybr tryloyw o lawr cyntaf Tŵr Eiffel. 

Mwynhewch yr olygfa o'r deuddeg rhodfa sy'n ymestyn i Ddinas y Goleuni o ben yr Arc de Triomphe ac ymwelwch â'r arddangosfa sy'n arddangos pwysigrwydd symbolaidd yr heneb.

Gorffennwch eich taith Ffrengig gyda thaith ramantus ar yr afon Seine, lle gallwch weld Tŵr Eiffel, Eglwys Gadeiriol Notre Dame, Conciergerie, a Musée d'Orsay.

Pecyn cyfan o gyffro gyda'n tocynnau combo Tŵr Eiffel.

Uchafbwyntiau Tocyn:

 • Osgowch y llinellau a phrofwch Dŵr Eiffel gyda sylwebaeth sain a golygfeydd o'r ddinas o wahanol loriau. 
 • Mwynhewch y golygfeydd 360 gradd o Baris wrth i chi gerdded ar hyd llwybr tryloyw Tŵr Eiffel, sydd 57 metr uwchben y Ddaear. 
 • Ymwelwch â Beddrod y Milwr Anhysbys a dysgwch am ei hanes yn y Classic Arc de Triomphe. 
 • Ewch ar fordaith ramantus ar Afon Seine i weld atyniadau Paris.

Beth sydd wedi'i gynnwys:

 • Tocyn mynediad i'r Arc de Triomphe.
 • Mynediad elevator â blaenoriaeth i lawr cyntaf ac ail lawr Tŵr Eiffel. 
 • Bydd y tywysydd yn mynd gyda chi i'r man gwirio diogelwch cyntaf. 
 • Mae ap symudol canllaw sain y gellir ei lawrlwytho ar gael o'r App Store neu'r Play Store.
 • 70 munud o Fordaith Afon Seine.
 • Sylwebaeth sain mewn wyth iaith (Tsieinëeg, Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Portiwgaleg, Rwsieg a Sbaeneg).
 • Map llwybr mewn 25 iaith (codwch cyn mynd ar y bws).

Pris Tocyn:

Oed yr YmwelwyrPris y Tocyn
Oedolion a Phlant (4 i 99 oed)€76 (UD$ 84)

Gwybodaeth Pwysig:

Gwybod cyn i chi fynd:

 • Cyrraedd 20 munud cyn i'r daith gychwyn yn Nhŵr Eiffel.
 • Defnyddiwch y llwybr tanddaearol o'r Avenue Champs Elysees neu Grande Armee.
 • Ar gyfer Mordaith Afon Seine, Dangoswch eich tocyn ffôn clyfar wrth bier Bateaux Mouches, ger Pont de l'Alma.

Polisi Aildrefnu:

 • Arc de Triomphe: Mynediad Cyffredinol a Mynediad i'r To

Mae'n bosibl aildrefnu 24 awr cyn eich ymweliad.

 • Tŵr Eiffel – 2il Lawr: Mynedfa â Blaenoriaeth a Chanllaw Sain 

Mae'n bosibl aildrefnu 72 awr cyn eich ymweliad.

 • Mordaith Afon Seine gan Bateaux Mouches

Mae'n bosibl aildrefnu 24 awr cyn eich ymweliad.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Beth yw tocyn combo Tŵr Eiffel?

Mae tocyn combo Tŵr Eiffel yn caniatáu ichi fwynhau llawer o atyniadau arwyddocaol heblaw Tŵr Eiffel.

Mae tocynnau combo yn eich helpu i arbed llawer o arian, gan eu bod yn darparu mynediad i atyniadau lluosog mewn un tocyn am brisiau gostyngol. 

Rydych chi hefyd yn arbed amser trwy archebu tocynnau lluosog gyda'ch gilydd.

Mae'r tocynnau Combo fel arfer yn cyfuno taith Tŵr Eiffel gyda thaith y Louvre, mordaith cwch Afon Seine, golygfeydd gyda'r nos, a golygfeydd Paris.

Beth sydd wedi'i gynnwys mewn tocyn combo ar gyfer mordaith Tŵr Eiffel ac Afon Seine?

Bydd tocyn combo ar gyfer mordaith Tŵr Eiffel ac Afon Seine yn caniatáu mynediad i chi i gopa Tŵr Eiffel, a byddwch hefyd yn cael mwynhau golygfa olygfaol Paris o'ch mordaith Afon Seine. 

A yw tocyn combo VIP Tŵr Eiffel yn werth chweil?

Mae'r tocyn Combo yn gweithio fel gwaredwr i'r rhai sy'n dymuno osgoi ciwiau hir a chael mynediad â blaenoriaeth i wahanol uchafbwyntiau Paris, gan gynnwys Tŵr Eiffel.

Mae'r tocyn Combo hefyd yn eich helpu i arbed llawer o arian trwy brynu tocyn sengl yn lle gwastraffu arian ar docynnau mynediad unigol o wahanol atyniadau.

Mae'n aml yn cynnwys manteision ychwanegol fel taith dywys a mynediad i lefelau lluosog.

Beth mae tocyn combo pryd Tŵr Eiffel yn ei gynnwys?

An Tocyn combo cinio Tŵr Eiffel yn cynnwys mynediad i gopa'r tŵr a phryd o fwyd gourmet yn un o fwytai'r tŵr, gan gynnig profiad bwyta unigryw a rhamantus.

Sut mae archebu tocyn combo Tŵr Eiffel?

Gallwch archebu'ch tocynnau Combo Tŵr Eiffel ar-lein yn ogystal ag all-lein o'r cownter tocynnau yn Nhŵr Eiffel.

Fodd bynnag, nid oes gan y tocynnau combo sydd ar gael yn yr atyniad lawer o opsiynau na chynhwysion.

Felly, os ydych chi am sicrhau'r tocynnau combo gorau ar gyfer Tŵr Eiffel, rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n archebu'ch tocynnau ar-lein. 

A oes gan docyn combo Tŵr Eiffel bolisi canslo?

Daw'r rhan fwyaf o'r tocynnau Combo gyda pholisi Canslo 24 awr. Fodd bynnag, gallant fod yn rhai eithriadau, felly rydym yn awgrymu eich bod yn darllen y telerau ac amodau yn ofalus cyn prynu.

Erthygl a awgrymir

Delwedd dan Sylw: Toureiffel.paris

Pa mor ddefnyddiol oedd y swydd hon?

Cliciwch ar seren i'w sgorio!