Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

4.8
(146)

Mae'r Eiffel Tower wedi ennill cryn enw fel yr atyniad yr ymwelir ag ef fwyaf yn y byd.

Felly, mae'n ddealladwy bod gan ymwelwyr lawer o gwestiynau amdano.

1. A all rhywun ymweld â swyddfa Gustave Eiffel?

Na, gwaherddir mynediad i swyddfa Gustave Eiffel. 

Fodd bynnag, gall ymwelwyr weld y swyddfa o'r platfform ar ben y tŵr.

2. A oes unrhyw gyfleusterau newid cewynnau neu doiledau wrth y tŵr?

Mae toiledau am ddim ar gael ar bob llawr yn y tŵr.

Ar yr un pryd, gallwch ddod o hyd i'r cyfleusterau newid babanod ar bob llawr o'r twr ac eithrio'r copa.

3. A yw'n bosibl dringo'r tŵr i'r brig wrth ymyl y grisiau?

Na, dim ond hyd at yr 2il lawr y gallwch chi ddringo; mae hynny'n ei gwneud hi'n union 674 o gamau i gyd. 
Nid yw'r grisiau sy'n arwain i ben y tŵr o'r 2il lawr yn hygyrch i ymwelwyr.

4. A allwn ni gael archeb uwch yn y bar Champagne?

Nid oes unrhyw opsiynau archebu ar gael ar gyfer y bar Champagne yn Nhŵr Eiffel.

5. A oes angen unrhyw docyn i gerdded o dan dŵr Eiffel?

Na, gallwch gerdded trwy'r gerddi a'r Esplanade am ddim!

Mae'n rhaid i chi basio trwy wiriadau diogelwch tŵr Eiffel ar fynediad 1 neu 2.

6. Beth yw'r ffordd orau o gyrraedd tŵr Eiffel, Ar Drafnidiaeth Gyhoeddus neu Gerbyd Personol?

Nid oes gan Dŵr Eiffel ei gyfleusterau parcio ei hun.

Felly, mae'n well defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd y tŵr.

7. A oes lle i roi'r bagiau?

Na, nid oes lle i fagiau. Fe'ch cynghorir i beidio â dod â bagiau neu fagiau mawr ar y daith.

8. A ganiateir anifeiliaid anwes y tu mewn i'r tŵr?

Ni chaniateir anifeiliaid anwes y tu mewn i Dŵr Eiffel oni bai bod yr anifail anwes yn mynd gydag unigolyn anabl.

9. Beth yw Llysenw tŵr Eiffel?

Mae Tŵr Eiffel hefyd yn cael ei adnabod fel 'Y Fonesig Haearn.'

10. Pa mor hir gymerodd hi i adeiladu tŵr Eiffel?

Cymerodd 2 flynedd, 2 fis, a 5 diwrnod i adeiladu Tŵr Eiffel.

Delwedd Sylw: Toureiffel.paris

Pa mor ddefnyddiol oedd y swydd hon?

Cliciwch ar seren i'w sgorio!