Llawr Cyntaf Tŵr Eiffel

4.7
(124)

Y lefel nesaf ar ôl Esplanâd yw llawr cyntaf y Eiffel Tower.

Mae uchder llawr cyntaf Tŵr Eiffel 137 metr uwchben lefel y ddaear, lle gallwch chi weld gwir geinder dinas golau.

Mae llawr cyntaf Tŵr Eiffel yn enwog yn bennaf am ei lawr gwydr tryloyw, sy'n rhoi profiad hollol syfrdanol i ymwelwyr.

Atyniadau Mawr Llawr Cyntaf Tŵr Eiffel

Mae llawr cyntaf Tŵr Eiffel wedi ennill enw yng nghalonnau twristiaid, gan wneud i bobl feddwl tybed beth sy'n gwneud y llawr cyntaf mor arbennig. 

Felly, dyma'r ateb i'ch holl gwestiynau— edrychwch ar y prif atyniadau ar lawr cyntaf The Iron Lady.

Llawr Gwydr

Heb os, llawr gwydr Tŵr Eiffel yw'r prif atyniad ar lawr cyntaf Tŵr Eiffel.

Gosodwyd ei lawr tryloyw ar achlysur addawol 125 mlwyddiant y Fonesig Haearn yn 2014.

Ewch ar y llawr hwn a phrofwch yr eiliadau mwyaf syfrdanol wrth weld yr Esplanade reit o dan eich traed, yn sefyll 137 metr o uchder uwchben y ddaear.

Ardaloedd wedi'u cynllunio ar gyfer ymlacio

Mae llawr cyntaf Tŵr Eiffel hefyd yn cynnig y mannau gorau i ymlacio gyda golygfa berffaith o'r ddinas.

Mae'r ardaloedd hyn yn bresennol ar y teras mawr a Phafiliwn Ferrie.

Mae gan bob stondin tecawê ar y teras hwn addurn murlun yn darlunio stori 130 o flynyddoedd maith o'r tŵr hwn.

Grisiau troellog 

Roedd y Grisiau Troellog hwn yn cysylltu llawr uchaf y tŵr â'r ail lawr.

Roedd Gustave Eiffel yn arfer ymweld a chyrraedd yr Uwchgynhadledd defnyddio'r grisiau hwn.

Wrth i'r grisiau fynd yn allanol, fe'i tynnwyd i lawr ym 1983, a chafodd sawl darn ei werthu mewn ocsiwn am bris rhagorol.

Mae darn o'r grisiau hanesyddol hwn sy'n mesur 4.30 metr o uchder i'w weld ar lawr cyntaf y tŵr.

Bwytai a siopau ar y Llawr Cyntaf yn Nhŵr Eiffel

Ar eich ffordd i fyny y tu mewn i'r tŵr, byddwch yn dod ar draws amryw o fwytai llawr cyntaf Tŵr Eiffel a siopau sy'n cynnig y prydau gorau, lluniaeth, ac amrywiaeth eang o gofroddion.

Paratowch eich blasbwyntiau i brofi'r danteithfwyd llwyr gyda golygfa hyfryd o'r brifddinas a gynigir gan Madame Brasserie.

Wedi'i leoli ar lawr cyntaf y tŵr, mae'r bwyty hwn yn adnabyddus am ei fwyd cyfoes sy'n cynnwys y cynhwysion lleol gorau.

Fe welwch chi bwtîc mwyaf Tŵr Eiffel yma ar y llawr cyntaf sy'n cynnig casgliad helaeth o gofroddion, gemau, a phersawrau.

Gallwch hefyd ddod o hyd i lyfrau yn seiliedig ar y Tŵr Eiffel yma a fydd yn cyfoethogi eich gwybodaeth am hanes y tŵr hwn, safleoedd, a mwy.

Erthygl a awgrymir

Delwedd Sylw: Toureiffel.paris

Pa mor ddefnyddiol oedd y swydd hon?

Cliciwch ar seren i'w sgorio!