Storfeydd yn Nhŵr Eiffel

4.8
(184)

Roedd Eiffel Tower yn un o'r strwythurau enwocaf yn y byd ac yn gyrchfan y mae'n rhaid ei gweld i ymwelwyr ledled y byd. 

Wrth archwilio'r strwythur hardd hwn, mae sawl bwtîc, siopau anrhegion a siopau yn Nhŵr Eiffel lle gall twristiaid fynd â rhywfaint o'r profiad adref. 

Mae'r siopau hyn yn darparu popeth o eitemau Parisaidd nodweddiadol i gofroddion ar thema Tŵr Eiffel. 

Mae siopau Tŵr Eiffel yn darparu ystod eang o eitemau i fodloni gofynion pob twrist, gan ei wneud yn lle perffaith i brynu anrhegion a chofroddion i ffrindiau a theulu. 

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar y siopau anrhegion gorau yn Nhŵr Eiffel.

1. La boutique de la tour Eiffel / The Rendez-Vous:

Mae'r Rendez-Vous Store wedi'i leoli ar Golofn Orllewinol y llawr gwaelod.

Mae'r siop gyfleustra hon wrth ymyl y ddesg wybodaeth ac mae'n fan delfrydol i siopa ger Tŵr Eiffel. 

Byddwch yn darganfod llawer o gofroddion ac anrhegion hanfodol Tŵr Eiffel yma i gwrdd â phob angen a chyllideb. 

Mae staff cyfeillgar a phrofiadol The Rendez-Vous hefyd yn hapus i ddarparu gwybodaeth am siopau eraill y Tŵr a'ch cynorthwyo i gynllunio gweddill eich arhosiad. 

Peidiwch â cholli'r cyfle i gasglu cofroddion Siop Eiffel o'ch ymweliad ag un o henebion mwyaf adnabyddus y byd.

2. Taith Ciosg Eiffel / The Kiosk:

Ar lefel ddaear Tŵr Eiffel, mae siop anrhegion fach o'r enw Kiosque Tour Eiffel ar y piler dwyreiniol. 

Mae'n gwerthu cofroddion ac anrhegion fel cadwyni allweddi, cardiau post, magnetau, a chopïau bach o Dŵr Eiffel. 

Gall ymwelwyr hefyd brynu bwyd a lluniaeth o'r siop wrth archwilio'r tŵr. 

Er efallai nad oes ganddo ddetholiad mor eang â rhai o'r siopau anrhegion mwy, mae Kiosque Tour Eiffel yn opsiwn cyfleus i'r rhai sydd am fachu cofrodd neu fyrbryd wrth ymweld â'r tŵr yn gyflym.

3. Pavillon Ferrie

Mae siop Pavillon Ferrie fwyaf yn Nhŵr Eiffel ar y llawr cyntaf.

Gallwch stopio heibio ar eich ffordd i fyny neu i lawr neu'r ddau!

Mae ganddo gasgliad enfawr o gofroddion, teganau, persawr ac eitemau wedi'u gwneud yn Ffrainc.

Mae hefyd yn cynnwys llyfrgell helaeth o lenyddiaeth a allai eich helpu i ddysgu mwy am yr heneb.

Peidiwch â cholli'ch cyfle i ymweld â'r siop wych hon a mynd â Chofroddion o Dŵr Eiffel adref gyda chi.

4. Y canopi

Mae siop anrhegion “La Verrière”, a elwir hefyd yn The Glass Canopy, wedi’i lleoli ar lefel uchaf ail lawr Tŵr Eiffel.

Y siop Tŵr Eiffel hon yw'r lleoliad gorau i unrhyw un sy'n chwilio am gofroddion a nwyddau casgladwy unigryw Tŵr Eiffel. 

Mae'r siop yn hygyrch i bawb oherwydd ei bod wedi'i lleoli lle byddai gwesteion sy'n dod o'r esplanade a'r rhai sy'n dod i lawr o'r trydydd llawr yn cyfarfod. 

Mae modelau, cadwyni allweddi, a chopïau unigryw eraill o'r Tŵr ar gael yn “La Verrière” mewn detholiad mawr.

  • Mae siopa yn y siop anrhegion Tŵr Eiffel hon yn brofiad unigryw oherwydd waliau tryloyw y siop, sy'n rhoi golwg glir i gwsmeriaid o'r golygfeydd hyfryd y tu allan.

5. Siop Anrhegion Seine

Siop Anrhegion Seine yw'r lleoliad delfrydol i ddarganfod cofrodd arbennig a phersonol ar gyfer eich taith i Baris. 

Mae'r siop bersonoli yn darparu engrafiad laser ar wydr ac ategolion, gan arwain at gofroddion unigryw. 

Ewch â rhywbeth o Baris adref gyda chi sy'n cyfleu hanfod eich gwyliau.

I gloi, nid cofeb yn unig yw Tŵr Eiffel ond hefyd cyrchfan manwerthu. 

Mae ei siopau amrywiol yn darparu llawer o gofroddion, anrhegion, a nwyddau “Made in France” a fydd yn caniatáu ichi fwynhau eich taith anhygoel. 

Mae Tŵr Eiffel yn cynnig profiad cofiadwy, o’r golygfeydd 360-gradd ar y brig i’r cofroddion nodedig yn y gwaelod. 

Gwnewch y gorau o'ch gwyliau i'r heneb glasurol hon ym Mharis trwy ymweld â'r siopau niferus.

Erthygl a awgrymir

Delwedd Sylw: Toureiffel.paris

Pa mor ddefnyddiol oedd y swydd hon?

Cliciwch ar seren i'w sgorio!